Roler

Roler, una de les principals empreses en el sector carnic nacional, es planteja dos objectius principals:

1. Millorar la seva imatge a Internet
2. Potenciar la marca Roler, apropant-se molt més al consumidor del seu producte.

Per aquest ambiciós projecte Roler ha confiat amb ArkGallery que ha assessorat en tot moment l’estratègia a seguir per tal d’assolir amb els objectius marcats.

El resultat final s’ha vist plasmat en una nova pàgina web amb un gran volum de continguts, totalment gestionats per Roler i dirigits a donar informació al usuari.

La web s’ha estructurat de manera que tota la informació sempre està relacionada amb els productes de Roler i es potencia en tot moment la qualitat de la marca.

A partir d’aquí, s’inicia una estratègia basada en la promoció de la web i de reforç de la marca tant a nivell on-line com of-line que ha de permetre a Roler millorar el seu posicionament de manera notable durant el 2011.