InnovaPlanner

Quan una empresa petita, una assessoria en telecomunicacions, planteja un pla de desenvolupament sostingut en la comunicació i especialment en web, la responsabilitat de qualsevol agència fa que recaigui en ella bona part de l'èxit dels plans estratègics de l'empresa.

A Ark Gallery, sabem agafar aquest tipus de compromisos, som responsables tant en la relació i diàleg amb l'empresa com en les fases de disseny i desenvolupament. Així podem donar suport a les petites empreses i garantir que la comunicació, l'estratègia i totes les eines proposades, siguin les idònies per a qualsevol necessitat.

Disseny de logotip per InnovaPlanner
Disseny i desenvolupament de la pàgina web d'InnovaPlanner
Disseny i desenvolupament de la pàgina web d'InnovaPlanner