AEQ Consulting

De nou hem estat nosaltres els seleccionats per desenvolupar la imatge gràfica i la comunicació d'una empresa de serveis, referent en el seu segment com és AEQ Consulting. Amb oficines a Barcelona, Palma i Madrid i que ofereix cobertura nacional en gestió industrial i processos de qualitat.

Un treball personalitzat i minuciós que indica la implicació de l'empresa i la importància que aquesta atorga a una comunicació estructurada fins a l'últim detall i amb un alt component estratègic dins els seus plans de comercialització i expansió.